Nodarbība par skaistajiem un gudrajiem. Loģika un ētika.

Grūti mācībās, viegli kaujā. Mācāmies intervēt, lai noskaidrotu ētiku un loģiku:)
Loģiskais tips vienkāršāk un brīvāk izprot noteikumu jēgu un novērtē darbības lietderīgumu.
Pieņemot lēmumus, loģiskais balstās galvenokārt uz savas rīcības pareizību un lietderīgumu. Ja cilvēkam loģika ir stiprā funkcija, tad, attiecīgi, ētika ir vājā. Tas nenozīmē, ka cilvēkam „nav ētikas”, vienkārši tā viņam ir vājāka par loģiku, ir izteikta mazākā mērā, jaunrade ar to ir apgrūtināta. Cilvēks šajā gadījumā balstās uz viņam zināmiem noteikumiem un uzvedības normām, bet neizdomā tās pats. Tajā pašā laikā viņš var tās labi zināt un būt labi audzināts, korekts cilvēks.
Ētika salīdzina sprieduma saturu ar pieņemtajām morālajām normām un vērtībām. Ētiskais tips vieglāk un skaidrāk saskata un izprot gan savas, gan citu jūtas un emocijas. Pieņemot lēmumus, ētiskie balstās galvenokārt uz apkārtējo cilvēku atzinību un piekrišanu.
Ja cilvēkam ir stipra ētika, tad loģika ir izteikta vājāk. Un atkal tas nenozīmē, ka viņam „nav loģikas”, tā viņam vienkārši ir vājāka par viņa stipro ētiku. Tādi cilvēki, zinot noteikumus, veiksmīgi izpilda daudzas loģiskas operācijas, viņi kļūst gan par programmētājiem, gan par grāmatvežiem, gan par biznesmeņiem, bet viņi balstās uz zināmo, pazīstamo, nevis uz savu loģisko jaunradi. Viņi nerada nedz jaunus noteikumus, nedz jaunas darba metodes.
Vairāk par šīs iezīmēm uzzini klātienes nodarbībās. Informācija pieejama Te.

Patika? Padalies ar citiem:
  •  
  •  
Evija Čeprova
evija.ceprova@gmail.com