Socionikas konference Maskavā

Pāris vārdos vēlos pastāstīt, ka bez sava ikdienas darba konsultējot cilvēkus, vadot seminārus un veicot personāla novērtēšanu, es pati nepārtraukti mācos un sekoju līdzi visiem jaunumiem socionikas nozarē.

Tā 2018.gada 23. un 24.februārī Socionikas zinātniski pētnieciskajā institūtā Maskavā notika ikgadējā zinātniskā konference, kur īpašu uzmanību savos referātos citu valstu socionikas eksperti veltīja tēmām, kas svarīgas katra cilvēka dzīves kvalitātes uzlabošanai. Piemēram, tika prezentēta jauna pieeja savstarpējās komunikācijas veicināšanai – lai vieglāk saprasties un būt sadzirdētam. Liela daļa referātu bija arī par sociotipa diagnostikas metodēm, to uzlabošanu.

Eksperti bija no dažādām pasaules valstīm. Pateicoties mūsdienu tehnoloģiju iespējām, arī es ar prieku pieņēmu uzaicinājumu piedalīties konferencē ar nelielu prezentāciju par to, kā socionika tiek pielietota Latvijā. Tāpat arī bija patīkami saņemt uzaicinājumu uzstāties arī socionikas konferencē Kijevā.

 

Patika? Padalies ar citiem:
  •  
  •  
Evija Čeprova
evija.ceprova@gmail.com