Intervija par līderību un sociotipiem

“Līderu Kodu Meklējot”

Saruna ar Eviju Čeprovu par dažādiem cilvēku tipiem, kā to noteikt sev, kā atpazīt citos un prasmes šīs zināšanas izmantot personīgājā un profesionālajā dzīvē.

Interviju vada Āris Birze.

Evija Čeprova
evija.ceprova@gmail.com