Kas ir tie nesmaidīgie?

Ir skaista diena, labs garastāvoklis, ne stress, ne steiga! Saule spīd, dzīve ir izdevusies.
Bet tad apskati bildes un redzi, ka ģīmis tāds, it kā uz pleciem nestu visas pasaules skumjas.
Jā, dažreiz man arī citi jautā, kas noticis, kāpēc dusmojos… bet es nedusmojos! Es pat iekšēji staroju un dziļi sirdī – smaidu! 🤭
A kāpēc ir tādi, kam vienmēr mute līdz ausīm, smaids no sejas nenodziest un izskatās, ka viņi bēdu vispār nepazīst?
Izradās, ka te pie vainas atkal sociotipi un viņu atšķirīgās iezīmes. Es, piemēram, esmu intuitīvi loģiskais introverts, kam raksturīga nopietnība, konstruktīvisms, negatīvisms, piesardzība un ietiepība. Un mana sociālā loma ir kritiķis. Nu kā ar tādu dabas dotu komplektu var smaidīt? Mana “iekārta” mūždien liek visu apdomāt, saskatīt trūkumus un nepilnības, pamanīt likumsakarības un prognozēt turpmāko notikumu gaitu. Sejas izteiksme atspoguļo to, kas notiek manā galvā – drūmākās pārdomas!
Savukārt, piemēram, loģiski sensorajam introvertam raksturīgs pozitīvisms, emotīvisms, bezrūpība un jautrība. Te arī atbilde! Tas, kurš no dabas iestatīts saskatīt ap sevi visu pozitīvu, tā arī rīkosies un būs ar to mierā – smaidīs un būs atvērts jauniem notikumiem.
Tik daudz kas katrā no mums ir ielikts jau no dabas. To ir jāpieņem, bet vienlaikus savu bagāžu gudri pārvaldot, mēs varam vieglāk sevi pieņemt un ievirzīt atbilstošās sliedēs. Tādās, kur mūsu talantus pieņems un akceptēs, kur būsim pieprasīti un noderīgi! (Jo arī drūmajām sejām ir sava vieta pasaulē!)
#socionika #pieņemtsevi #laimīgaidzīvei #tipi #raksturs

Evija Čeprova
evija.ceprova@gmail.com