Psihosofija tabulās

Psihosofija ir balstīta Junga tipoloģijā, tā papildina socioniku, paplašinot procesu izpratni, kas notiek cilvēkam energoinformatīvi apmainoties ar apkārtējo vidi.

 

Psihosofija pēta psihes struktūru no enerģijas apmaiņas skatu punkta, bet socionika pēta psihes struktūru no informācijas apmaiņas viedokļa.

 

Tipoloģijas autors ir Aleksandrs Afanasjevs. Viņš ir piešķīris īpašu lomu GRIBAI jeb gara spēkam cilvēka raksturā un pasvītrojis tās nozīmību.

Griba
Loģika
Emocija
Fizika
Gara spēks Saprāts Dvēsele Ķermenis
Gribasspēks Prasme spriest Prasme vadīt garastāvokli Prasme vadīt ķermeni
Līdera dotības Prasme pierādīt Prasme līdzpārdzīvot Naudas pelnīšana
Valdonīgums Spriestspēja Spēja vadīt balsi Teritorijas pārvaldīšana
Uzstājība mērķu sasniegšanā Jēgas meklēšana Aktierspēle Prasme vadīt saimniecību
Rakstura spēks Tiekšanās pēc patiesības Prasme neapvainot un neapvainoties Fiziskā pilnība, skaistums
1
2
3
4
Pārpilnība Norma “Čūla” Nieks
Monologs Dialogs Dialogs Monologs
Rezultāts Process Superprocess Rezultāts
Stingrība Žēlums, sapratne Skaudība, iemīlēšanās Vienaldzība
Piesardzība Bezbailība Bailes, bailīgums Bezbailība
Pārliecība Pārliecība Iedomība, šaubas Neuzticamība
Neatkarība Kompromiss Kompromiss Atkarība
Individuālists Uzmanība pret sevi un citiem Kompleksi Piekāpība
Nocietināšanās Dabiskums Ievainojamība Visēdājs

 

3.funkcijas maskas: 3.griba – liekulība; 3.loģika – skepse; 3.emocija – ironija; 3.fizika – moralizēšana.

Griba
Loģika
Emocija
Fizika
1
Ķēniņš Dogmātiķis Romantiķis Īpašnieks
2
Augstmanis Retors Aktieris Strādnieks
3
Mietpilsonis Skeptiķis Sausiņš Neaizskaramais
4
Dzimtcilvēks Skolaspuika Garlaikotais Sliņķis

Personības tipi psihosofijā.

 

Sokrāts – griba, loģika, emocija, fizika
Ahmatova – griba, emocija, loģika, fizika
Tvardovskis – griba, fizika, emocija, loģika
Napoleons – griba, fizika, loģika, emocija
Tolstojs – griba, emocija, fizika, loģika
Ļeņins – griba, loģika, fizika, emocija
Aristips – fizika, loģika, griba, emocija
Čehovs – fizika, griba, emocija, loģika
Dimā – fizika, emocija, griba, loģika
Epikūrs – fizika, loģika, emocija, griba
Bordža – fizika, emocija, loģika, griba
Gēte – fizika, griba, loģika, emocija
Buharins – emocija, fizika, loģika, griba
Andersens – emocija, loģika, griba, fizika
Gazali – emocija, griba, loģika, fizika
Pasternaks – emocija, griba, fizika, loģika
Ruso – emocija, loģika, fizika, griba
Puškins – emocija, fizika, griba, loģika
Bertjē – loģika, fizika, emocija, griba
Paskāls – loģika, emocija, griba, fizika
Platons – loģika, fizika, griba, emocija
Einšteins – loģika, griba, emocija, fizika
Lao Dzi – loģika, griba, fizika, emocija
Augustīns – loģika, emocija, fizika, griba