Socionikas pasniedzēja Evija Čeprova saņem prestižo Maskavas bakalaura grādu

Socionikas konsultante un pasniedzēja Evija Čeprova ir pirmā speciāliste Baltijā, kas pabeigusi mācības socionikas zinātniski pētnieciskajā institūtā Maskavā (Научно – исследовательский институт Соционики) un 2019.gadā saņēmusi bakalaura grādu socionikā. Šajā institūtā uzņem tikai tos, kam jau ir vismaz viena augstākā izglītība un nopietna motivācija mācīties. Kopš 2007.gada bakalaura grāds socionikā ir piešķirts tikai 214 cilvēkiem visā pasaulē.

 

Socionika ir jauna zinātne, kas radusies pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados un bāzējas uz informātikas, socioloģijas un psiholoģijas. Tās pamatā ir Zigmunda Freida mācība par psihes struktūru un Karla Gustava Junga teorija par psiholoģiskajiem tipiem. Socionika ir zinātne par cilvēku tipiem un attiecībām starp tiem. Tā pēta cilvēku savstarpējo informatīvo mijiedarbību ar apkārtējo vidi, citiem cilvēkiem un viņu saderību.

 

Evija Čeprova: “..Manā dzīvē socionika lēnām, bet pamatīgi ir izmainījusi pilnīgi visu – sākot ar attieksmi pret sevi un pašvērtējumu, beidzot ar nodarbošanos, attiecībām un draudzību. Tā bija ilgi meklētā izpratne par lietu kārtību un metode, ar kuras palīdzību ērtāk justies dzīvē!..”

 

Evijai Čeprovai ir arī maģistra grāds jurisprudencē, kas iegūts Latvijas universitātē un 13 gadus viņa strādājusi valsts pārvaldē kā juriste. Personiskā interese par socioniku pamudināja Eviju radikāli mainīt savu nodarbošanos un nu jau 8 gadus viņa konsultē, un māca privātpersonas uzņēmumus un iestādes, par to, ka daba katram cilvēkam ir iedevusi savu talantu, kā to atpazīt sevī un citos, likt lietā savā un visas sabiedrības labā. Par savu vadmotīvu viņa ir uzstādījusi savstarpējās cieņas un tolerances veicināšanu sabiedrībā, atklājot, ka neviens cilvēks nav slikts, bet savstarpējas nesaskaņas raisa informācijas trūkums par katra cilvēka vērtībām un pasaules uztveri.

 

Evija ir autore neskaitāmiem rakstiem un publikācijām par cilvēku raksturiem un savstarpējām attiecībām, profesionālajām spējām un piemērotību darbam. Viņa ir radījusi un novadījusi daudzus semināru un vebināru ciklus par aktuālām tēmām. Ik dienu sniedz konsultācijas sociotipa noteikšanai, veic personāla atlases un novērtēšanas intervijas, vada izzinošus seminārus visdažādākajām auditorijām. Jau šobrīd kā labu metodi sevis iepazīšanai socioniku izmanto tie, kas citādi nav spējuši atrast savas dzīves piemērotāko nodarbošanos, profesiju. Socioniku komandas sakārtošanai izmanto uzņēmēji, ar šīs metodes palīdzību var atrast īsto cilvēku īstajai vietai.

 

Nākamajā gadā Evija plāno dibināt socionikas asociāciju, kas daudz plašākam cilvēku lokam ļaus apgūt un dzīvē pielietot socioniku, izvēloties savu karjeras ceļu, veicot personāla atlasi, veidojot efektīvas komandas, veidojot sirsnīgas ilgtermiņa attiecības.

“..Socionika saliek pa plauktiņiem haosu galvā, attiecībās un attieksmē pret sevi. Te nav runa par ticību, cerību un mīlestību, bet gan par zināšanām un izpratni par savas saimniecības – psihes – funkcionēšanu. Tas ir tik vienkārši un reizē neticami, bet pilnīgi noteikti strādā, ka par to ir jāzina ikvienam.  Vienīgais trūkums – tas viss nenotiek vienā dienā. Ir nedaudz jāpamācās, jāvelta laiks sev pašam. Bet tas atmaksājas. Socionikas zināšanas  tik ļoti atvieglo dzīvi, iedod pilnīgi jaunu attiecību izpratni, ka dzīve noteikti kļūs harmoniskāka un laimīgāka. Gribi saprast sevi un izveidot saderīgas attiecības – mācies par to!..” piebilst Evijas.

Patika? Padalies ar citiem:
  •  
  •  
Evija Čeprova
evija.ceprova@gmail.com