Uzņēmumiem

“Pieņem darbā cilvēkus, ņemot vērā tā personību, nevis CV. Cilvēku varat apmācīt darba specialitātē. Daudz svarīgāk ir atrast darbinieku, kas ir radīts konkrētam amatam, ir labs cilvēks un zina kā motivēt pārējos darbiniekus.”

Ričards Brensons

Biežākās kļūdas, pieņemot darbā personālu

 

Meklējot darbinieku, Jūs vēlaties lai viņš atbilst konkrētām Jūsu uzņēmuma prasībām, iekļautos kolektīvā un būtu Jūsu uzņēmuma filozofijas piekritējs. Tas ir saprotami, taču parasti pie izvēles tiek pieļautas šādas kļūdas:

– kandidāts tiek pārvērtēts, ja viņam ir laba izglītība. Izglītība ir vērtība, tomēr aptuveni 60 % cilvēku izvēlās apgūt profesiju, kas neatbilst viņa talantiem un spējām. Tas nozīmē, ka darbinieks nebūs izcils sava aroda pratējs un ar laiku pret darbu izturēsies ar nicinājumu un veiks to pavirši.

– vērā ņemama pieredze attiecīgajā jomā nostrādā par labu kandidāta izvēlei. Tas, ka cilvēks gadiem strādājis kādā profesijā nenozīmē, ka viņš ir šīs jomas lietpratējs. Ja netiek noskaidrots kā tieši cilvēks ticis galā ar saviem pienākumiem, pieredzes ilgumam pašam par sevi nav nekādas nozīmes.

– ja kandidāts labi prot sevi pasniegt – skaisti runā un saģērbies labāk par citiem, uz citu fona šāds pretendents vienmēr patīkami izceļas un raisa cerības uz tik pat daiļrunīgu darba rezultātu. Ja meklējat konferansjē, tas noteikti ir īstais veids kā izvēlēties, tomēr virknē profesiju tie ir rādītāji, kas nekādi neattieksies uz darbu.

– kandidāts netiek paņemts darbā, ja viņš neatbilst darba devēja iecerētajam tēlam, kaut arī ir potenciāli piemērots šim darbam. Lieliski darbinieki netiek izvēlēti darbam, jo viņu pašvērtējums ir piezemēts un ambīcijas pret dzīvi – vienkāršas un saprotamas. Dažkārt darba devējs vēlas katrā darbiniekā redzēt ar iniciatīvu apveltītu entuziastu. To nesaskatījis, izvairās pieņemt lēmumu par labu klusajam un nosvērtajam grāmatvedim, izvēloties kādu, kas ar putām uz lūpām pierāda savu mīlestību pret atskaitēm.

 

Kļūdu rezultātā skaistais kandidāts ar trīs izglītībām tiek pieņemts, bet izrādās viduvējs, un meklējumi jāsāk no jauna.

Personāla atlase

 

Pareizi izvēloties darbiniekus, tiek ietaupīts laiks un līdzekļi viņu apmācīšanai, kā arī dubultojas atdeve darbam.
Darbinieku atrašanai nav izdomāts nekas labāks par darba sludinājuma izvietošanu un darba devēja pārrunām ar kandidātiem. Tas ir lētāk, ātrāk un drošāk, nekā izmantot personāla atlases kompāniju pakalpojumus. Intervijā vērtēju kandidātu pēc netradicionāliem principiem – izmantoju sociotipa noteikšanu, lai pārliecinātos, vai kandidāts vispār spēs veikt viņam uzticētos pienākumus.

 

Piemērota darbinieka pienesums uzņēmumā būs vismaz divas reizes lielāks par to, kāds tas būtu, izvēloties darbinieku pēc ierastajām metodēm un iespēja pieņemt darbā neatbilstošu cilvēku praktiski tiek izslēgta.

 

Vidēji viena kandidāta novērtēšanai ir nepieciešamas 45-60 minūtes. Uz interviju klātienē, pēc CV izskatīšanas, tiek aicināti tikai potenciāli atbilstošākie kandidāti. CV izvērtēšanu veicu bez maksas.

 

Par kandidātu sniedzu pamatotu slēdzienu – vai viņa spējas ir atbilstošas, lai veiktu darba pienākumus; kuri darbi kandidātam padosies vislabāk, bet kādus pienākumus šim cilvēkam nevarēs uzticēt.

Personāla novērtēšana

 

Īstenojot novērtējuma rekomendācijas, uzņēmumā uzlabojas darbinieku atdeve, darbinieki ir motivēti strādāt vairāk un produktīvāk, izmantojot pat skaitliski mazāku darbinieku resursu. Uzņēmuma vadībai ir vairāk laika stratēģisku uzdevumu risināšanai, nav vairs jāstrādā neizdarīgu darbinieku vietā. Vadībai ir vairāk iespēju efektīvi deleģēt darba pienākumus tieši tam darbiniekam, kas to paveiks vislabāk.

 

Kolektīva novērtējums ar socionikas metodēm palīdz izprast:

– uzņēmumā strādājošo darbinieku potenciālu, spējas un trūkumus,

– vislabāko veidu, kā organizēt darbinieka darbu,

– piemērotāko motivēšanas sistēmu

 

Pēc visu darbinieku novērtēšanas iespējams veikt novērtējumu par komandu kopumā. Komandas novērtēšanas rezultātā jūs saņemsiet patiesu esošās situācijas analīzi par

– uzņēmumā strādājošo darbinieku potenciālu, spējām un trūkumiem,

– neatbilstošiem darbiniekiem,

– spējīgiem, bet vēl nenovērtētiem darbiniekiem, kuros ir vērts ieguldīt,

– konkrētu rīcības plānu komandas uzlabošanai, motivēšanai.

 

Kolektīva novērtējums tiek prezentēts un izskaidrots.

Darbinieku nesaskaņu risinājumi

 

Zināšanas par dažādiem cilvēku tipiem var krietni atvieglot kolektīva saskarsmi un noņemt spriedzi, ja darbs tiek traucēts ar “attiecību kārtošanu”. Nesaskaņu gadījumā ar dažiem vienkāršiem socionikas risinājumiem kolektīvā iestāsies cita, krietni labvēlīgāka gaisotne.

 

Nesaskaņu cēloņi mēdz būt visdažādākie. Parasti uz darbu nākam strādāt – darīt darbu un saņemt par to algu. Tomēr darbā pavadītais laiks ir ilgs – dažkārt ar kolēģiem kopā esam ilgākas stundas, nekā ar savu ģimeni, tāpēc saskarsme izveidojas cieša, ilgstoša un bez īpašām iespējām to izvēlēties.

 

Kaut arī cenšamies būs lietišķi un nepieļaut liekas emocijas, diskusijas, neviens tomēr nespēj ilgstoši nēsāt iecietības masku, ja iekšā viss vārās par kolēģa nemitīgo purpināšanu un sarunāšanos ar sevi vai nebeidzamajiem stāstiem par kolēģa radiem, draugiem un ģimenes likstām. Citam tieši otrādi – kaitinoša liekas kolēģa klusēšana, nīgrums un nesabiedriskums. Viens darbā ir ātrs un dedzīgs, cits lēns un apdomīgs, darba tempi nesakrīt, kolēģi viens otram pārmet nesaprātīgu rīcību. Un kur nu vēl problēmas ar neatbilstību amatam vai nespēju tikt galā ar darba uzdevumiem!

Semināri un treniņi

 

Pastāstiet savam kolektīvam par dažādiem cilvēku tipiem, viņu spējām un savstarpējo attiecību komfortu vai nesaskaņu iemesliem! Ticiet, tas atvieglos komunikāciju un ļaus paskatīties vienam uz otru ar citām acīm!

Atsauksmes

 

Inga Bukovska, AS “Sadales tīkls”:

AS “Sadales tīkls” vārdā izsaku pateicību Evijai Čeprovai par aizraujoši un strukturēti vadītu mācību semināru “Ievads socionikā” Personāla daļas darbiniekiem. Mācību programma bija pielāgota mērķauditorijas vajadzībām ar uzsvaru uz iegūto zināšanu pielietošanu personāla atlases procesā. Semināra laikā bija iespēja gūt ieskatu gan socionikas teorijā, gan ar rādītajiem un stāstītajiem piemēriem ieraudzīt teorijas izpausmes praktiskajā dzīvē.
Labprāt iesakām Eviju Čeprovu kā pasniedzēju un konsultanti!

 

Laila Mieze, “Circle K” uzpildes stacijas vadītāja:

Kurss turpinājās visas vasaras garumā tiekoties uz apmācībām ik pēc divām nedēļām, kopā uz 6 nodarbībām. Katrs socionikas aspekts bija kā vesela pasaule – ā, tagad ir skaidrs, kāpēc viņš dara tā, tātad viņš ir racionāls; skaidrs kādēļ viņa tā uzvedas, jo ir iracionāla. Guvu izskaidrojumu, kādēļ cilvēki uzvedas tā, kā viņi uzvedas. Nepārtraukti uzzinot jaunu informāciju par katru socionikas aspektu – uzreiz prāts nodarbojas ar salīdzināšanu un analizēšanu, kur dzīvē un man zināmajos un pazīstamajos cilvēkos tas atspoguļojas. Tā teikt – teorija un praktisko piemēru no dzīves piemeklēšana, lai nostiprinātu zināšanas.

Pēc visa socionikas kursa apgūšanas to sāku izmantot arī profesionāli savā darbā. Tā kā esmu degvielas uzpildes stacijas vadītāja, tad darba pienākumi ikdienā sastāv no komunicēšanas ar kolēģiem, padoto vadīšanu un jauniegūtās zināšanas lieti noder. Nesen bija jāatlasa arī jauns darbinieks, un atlases intervijā izmantoju socionikas zināšanas un kandidātus jau vērtēju padziļināti, gan pēc uzvedības, gan atbildes tieši uz socioniku balstītiem jautājumiem. Manā darba kolektīvā šobrīd ir 10 darbinieki. Izmantojot socionikas zināšanas spēju novērtēt katra darbinieka stiprās puses un pienākumus, kas labāk patīk un padodas, lai darbinieks justos darbā gandarīti un iesaistīti, un protams, rēķināties ar darbinieka ne tik stiprajām pusēm un varu rast izskaidrojumu tam, kādas veidojas attiecības ar kolēģiem.

 

Aivars Malnačs, SIA “Vallin”:

Mūsu kompānija jau daudzus gadus sadarbojas ar Eviju Čeprovu darbinieku atlases jautājumos un esam ļoti gandarīti par sadarbības rezultātiem, par Evijas profesionālo pieeju cilvēku atlasē un novērtēšanā, darba interviju vadīšanā un sniegtajiem ieteikumiem par katru no kandidātiem. Mūsu sadarbība ir padarījusi darbinieku atlases procesu patīkamu un rezultātu prognozējamu. Arī turpmāk plānojam sadarboties.

 

Dace Zorgevica, SIA “SLO” valdes locekle:

Uzņēmums SIA “SLO Latvia” sadarbojas ar SIA “PersAt” Evijas Čeprovas personā (www.cilvekutipi.lv) kopš 2016.gada aprīļa.  Periodā no 2016.gada septembra līdz novembrim SIA “SLO Latvia” telpās tika organizētas apmācības “Ievads socionikā” uzņēmuma darbinieku grupai.
Ļoti pozitīvu vērtējumu gan par atvērto nodarbību gaisotni, gan par pasniedzējas profesionalitāti, gan pašu unikālo apmācību tēmu un mācību materiāliem sniedza visi darbinieki, kuri ir apmeklējuši apmācības. Zināšanas tiek praktiski pielietotas ikdienas darbā un būtisks progress ir novērojams jau pēc ievadkursa apgūšanas.

 

Kristīne Kursīte, AS “Cēsu alus”:

Paldies par ieskatu šajā zinātnē! Man ļoti patika mūsu nodarbības, tik vieglā un brīvā atmosfērā viss notika! Ļoti interesanti, iesaku ikvienam, kam interesē izprast sevi un mēģināt saprast apkārtojos. Savējos jau esmu ieinteresējusi 🙂