fbpx
Cilvēku tipi

Igo

Sākums Igo

Igo

Ētiski sensorais ekstraverts (ESE), sociālā loma – iedvesmotājs

Ētisks

Ekstraverts

Sensors

Racionāls

Igo saderīgais tips:

Robespjērs

Uzzini, kāds ir Igo saderīgais tips - Robespjērs!

Uzzināt vairāk

Tipa apraksts

Draudzīgs skatiens, izteiksmīgas acis. Komunikabls. Viņa jūtu izpausmes ir iedvesmojošas, skaistas, artistiskas, nereti – valdonīgas. Igo pašsajūta rakstīta viņa sejā. Runīgs. Lielu uzmanību velta tērpiem, ģērbjas gaumīgi un harmoniski, vienmēr paļaujas pats uz savu gaumi. Velk mugurā nevis to, kas ir moderni, bet to, kas piestāv. Viņam ļoti patīk emocionāli un detalizēti kaut ko pastāstīt.  Igo mēdz periodiski izrādīt sašutumu, bieži vien – par niekiem. Ātri iekarst un ātri nomierinās. Emociju izpausmēs trūkst loģikas – var pārvērst par drāmu kādu sīkumu, bet nepamanīt acīmredzamu apvainojumu. Uzmana, lai tiktu ievērotas pieklājības normas. Patīk izteikt savu viedokli par citu rīcības ētiskumu vai neētiskumu.

Spēj uz citiem emocionāli iedarboties. Savas jūtas virza, veido un kontrolē apzināti, bet viņam grūti tās apvaldīt. Reti kurš spēj pretoties Igo emocionālajam spiedienam. Novēro un pēta citu noskaņojumu, vērojot cilvēka emocijas, spēj caurredzēt viņa rīcības motīvus un raksturu. Iespaidu cilvēks. Prot un mīl uzlabot garastāvokli sev un citiem, kuriem, pēc viņa domām, tas vajadzīgs. Dāvājot prieku citiem, priecājas pats. Dabiskākais Igo emocionālais stāvoklis ir viegli pacilāts, patīkams uzbudinājums ar mundruma devu un pārliecību par sevi. Optimists. Pat sarežģītas situācijas uztver ar humoru. Vienmēr atrod, par ko pajokot, kādu, ko sasmīdināt, lai valdītu jautra, optimistiska atmosfēra. Cenšas izvairīties no nepatīkamā, dara visu, lai nekļūtu nomākts un pesimistisks. Ticību panākumiem un labām beigām cenšas iedvest gan sev, gan tuvajiem cilvēkiem. Ar savu entuziasmu, spēju atbalstīt citus Igo māk apkārtējos uzlādēt, iedvesmot uz darbošanos. Iniciatīvas cilvēks. No savām emocijām nekaunas, tās neslēpj: devīgi dalās gan savos priekos, gan nepatikšanās. Spēcīga tieksme un talants mūzikā, poēzijā. Viegli runā par jebkurām emocijām: mīlestību, bailēm, naidu, pārsteigumu, sajūsmu. Dīvains un nesaprotams viņam ir tas, kurš ne par ko nesajūsminās, nepriecājas un nepārdzīvo. Igo nespēj izturēt pazeminātas emocionalitātes stāvokli. Nemīl skeptiķus, pelēkus, bezgaršīgus cilvēkus.

Ciena draudzību. Igo vienmēr ir plašs paziņu loks. Patīkams sarunu biedrs, cenšas radīt ērtu, brīvu atmosfēru, ir uzmanīgs pret citiem, vērīgs klausītājs – ir spējīgs saprast, atbalstīt un just līdzi. Pats tiecas sasniegt augstu sociālo statusu, meklē ceļu pie autoritātēm, ietekmīgiem cilvēkiem. Ģimenes vārdā var arī no tā visa atteikties. Gādīgs pret tuviniekiem. Īpaši aktīvs kļūst, kad kāds no tiem saslimis. Savai veselībai ziedo daudz mazāk laika un uzmanības, reti žēlojas par sliktu pašsajūtu, parasti ar savām nedienām tiek galā pats. Ja pie Igo vēršas pēc palīdzības, viņš cenšas neatteikt, pat ja ir aizņemts ar kādu darbu un ja palīdzēšana varētu aizņemt ilgāku laiku. Tomēr tikai labu attiecību dēļ vien palīdzēt nesteidzas.

Patīk gatavot ēst, garšīgi un daudzveidīgi ieturēties. Labprāt piedalās viesībās un svinīgos pasākumos. Viesmīlīgs, dzīvespriecīgs, patīkams namatēvs, māk uzņemt un izklaidēt viesus un cenšas tiem piedāvāt bagātīgu, skaisti klātu galdu. Zina, ko uzaicināt, kā uzvesties, ko pasniegt, lai radītu vajadzīgo iespaidu. Labprāt uzņemas svētku organizēšanas lielāko daļu. Patīk mācīt citiem pieklājību un labas manieres. Cenšas nodarboties ar savas veselības profilaksi, sportu. Seko ēdiena kvalitātei, pasniegšanas kultūrai.

Vai šis tipa apraksts Tev liekas atbilstošs Tavai būtībai?

Ja ir sajūta, ka lasi par lielisku cilvēku, kāds labprāt būtu, bet tomēr neesi, tad ļoti iespējams, ka testā iegūtais tips nav īstais. Atkārtoti izpildi testu pēc kāda laika vai piesakies uz konsultāciju, kurā runāsim tikai par Tevi un problēmām, kas Tevi šobrīd nomāc.

Praktisks. Viegli iekārtojas jaunā vietā. Cenšas atbrīvoties no liekām mantām, kuras pārdod vai kādam uzdāvina. Meklē racionālus saimniecības vadīšanas paņēmienus. Rada mājā skaistus un ērtus apstākļus. Neko nepērk tāpat vien, nodomāto preci atrod mērķtiecīgi. Iepērkas ātri un vienmēr pārbauda, vai prece atbilst cenai.

Estēts. Māk skaisti un pārdomāti ģērbties, labi kombinē apģērba detaļas, nekrītot galējībās. Pārliecināts par savu gaumi, māk sevi pasniegt. Var ģērbties koši un efektīgi, bet vienlaikus – izsmalcināti un eleganti. Savu garderobi pastāvīgi maina, jo iegādātās mantas Igo ātri apnīk. Ja redz otram kādas estētiskas nepilnības, uzskata par savu pienākumu to pateikt. Turklāt, jo tuvākas ir viņa attiecības ar kādu, jo aktīvāk viņš izsaka savas piezīmes. Igo svarīgas ir ne tikai partnera intelektuālās spējas, bet arī viņa māka ieinteresēt ar savu ārieni, fizisko formu, eleganci. Necieš nevīžību, haotiskumu. Citu gaumei pakļauties nevēlas. Mīl dāvināt, var sagatavot dāvanu arī bez iemesla – dvēseles pacēluma brīdī vai tāpēc, ka atradis kādu, pašam ne pārāk vajadzīgu mantu, kas citam varētu noderēt.

Savā būtībā ir labvēlīgs, ļaunu prātu netur. Taču, ja citu rīcība ir pretrunā viņa ētiskajiem principiem, spēj diezgan asi nosodīt tos par neētiskumu. Kaislīgs cilvēks, strauji iedegas gan mīlestībā, gan naidā. Ja Igo nākas pārraut attiecības, viņš nesteidzas, līdz pēdējam brīdim cerot, ka viss tomēr nokārtosies pats no sevis. Pieprasa uzmanīgu, korektu attieksmi pret sevi. Nemīl augstprātību, mākslotību. Ja viņu kāds mēģina aizvainot, cenšas tādu cilvēku kaunināt, radīt viņā vainas izjūtu. Ja tas nelīdz, tad var sarīkot arī skandālu. Raksturīga saasināta, pastiprināta ētiskā taisnīguma izjūta. Viņš uzmana, lai neviens netiktu apvainots, lai nevienam nepietrūktu uzmanības.

Cenšas būt veiksmīgs darījumu cilvēks, taču ar spožām biznesmeņa īpašībām neizceļas. Viņa rīcību un darba rezultātu ietekmē garastāvoklis, jūtas un vēlmes, daudz ko izdara acumirkļa iespaidā. Cenšas būt ekonomisks un prātīgs. Daži Igo tipa cilvēki tiecas pēc panākumiem, izaugsmes, karjeras, cenšas sasniegt materiālu labklājību un tādēļ gatavi riskēt. Naudas vienmēr ir par maz un viņi neatsakās no papildu peļņas. Igo vienmēr zina, kas viņam pienākas un ļoti labi spēj aizstāvēt savas saņēmēja tiesības. Māk tirgoties, novērtēt lietu kvalitāti un vienmēr zina, kur var nopirkt kaut ko lētu un labu. Orientējas likumos un instrukcijās, tāpēc spēj atrast izeju no grūtas situācijas, turklāt – bez sevišķiem zaudējumiem. Kaut arī Igo cenšas rīkoties efektīvi, darba kontaktos viņš bieži vien ienes pārāk daudz rosīšanās un steigas. Vēlas pierādīt ka ir loģisks, taču rēķinu lietas labāk uztic tiem, kuriem tās padodas labāk. Cenšas būt kompetents savā darbā, šaubās par to, vai viņa kvalifikācijas līmenis ir pietiekami augsts un tas mudina Igo uz pastāvīgu mācīšanos, specializēšanos un pilnveidošanos. Darba attiecībās ir uzstājīgs un diezgan pedantisks. Ja cilvēki nerīkojas tā, kā viņam šķiet pareizi, Igo neliek nepaklausīgo mierā ar nemitīgiem iebildumiem, kamēr nepanāk savu. Darbā mēdz būt patstāvīgs un neatkarīgs. Māk aizstāvēt savas intereses. Neizlaiž no rokām savu ieguvumu. Rada veikla, izmanīga cilvēka iespaidu.

Kustīgs, vienmēr ir ar kaut ko aizņemts, rosīgs, vienos darbos un vienā skriešanā. Igo nepatīk bezvērtīgi tērēt laiku. Nepacietīgs, neciena tos, kuri kavē, bet pats kavē bieži. Slikti izjūt laika plūdumu, neprot rīkoties ar laiku. Bieži vien nevar paspēt visur, kur vajag, kaut gan cenšas nenokavēt. Slimīgi uztver taisnīgus aizrādījumus par neorientēšanos laikā, pārmērīgu steigu vai kavēšanu. Ciena cilvēkus, kuri brīdina viņu par to, cik daudz laika vēl atlicis. Nepatīk lūkoties nākotnē.

Darbu izpilda ātri. Sāk aizrautīgi, bet var diezgan ātri pret to atsalt. Nereti savstarpēji sasaistītus darbus cenšas izpildīt vienlaikus un pārpūlas, uzņemdamies pārāk daudz. Igo ir grūti sadalīt savus spēkus, grūti atšķirt galveno no otršķirīgā, tāpēc ķeras pie visa pēc kārtas. Dzīvē visu sasniedz pats, pārāk necerot uz citu palīdzību. Igo sevi bieži vien uzskata par nepraktisku cilvēku, jo sasniegt redzamus rezultātus viņam izdodas ar grūtībām un par dārgu cenu. Daudz debatē, mīl runāties, arī tā nelietderīgi izniekodams dārgo laiku. Slikti izjūt slēptos sabiedrības procesus, plāno, kā rīkoties tad, kad viss jau sācis virzīties uz citu pusi un viņa plāniem drīz vairs nebūs vērtības. Mēdz būt konservatīvs, gadiem ilgi saglabā vienu un to pašu aizraušanos.

Ilgi svārstās, ja jāpieņem kardināli, liktenīgi lēmumi. Paniski baidās no nepatikšanām. Var aizgūtnēm stāstīt par savām problēmām, bet necieš, ja kāds cits, it īpaši svešs cilvēks, viņam žēlojas par savu dzīvi. Tāpēc parasti īpaši necenšas iedziļināties otra problēmās – nevēlas bojāt sev garastāvokli un iesaistīties citu nepatikšanās. Atceras savas iepriekšējās kļūdas, bet rīkojas, vadoties no subjektīvām kaislībām. Apspiež sevī sliktas nojausmas, noskaņo sevi pozitīvam iznākumam, taču tieši tas bieži vien sagādā vilšanos, cerību un sapņu sabrukumu.

Ja apkārt valda kārtība, ir noteikta sistēma, nav neskaidru jautājumu, Igo jūtas mierīgs un pārliecināts. Sarežģītu informāciju saprot tikai tad, ja tā tiek pasniegta stingri strukturētā formā. Nemīl daudzreiz pierādīt, skaidrot un atkārtot. Igo patīk gudri cilvēki un viņš viegli notic un pakļaujas tādu cilvēku ietekmei, kuri spēj ietērpt savas domas un rīcību stingrā loģiski – analītiskā shēmā.

Aktīvi atbalsta jaunus, perspektīvus projektus, jo Igo vajadzīgas idejas. Sniedz emocionālu atbalstu cilvēkiem, kuri spēj virzīties paši. Arī pats var iedegties par kādu jaunu ideju, ko patstāvīgi cenšas iedzīvināt. Viņam nepārtraukti gribas atklāt kādus jaunus horizontus. Igo interesē viss neparastais, iedvesmo noslēpumainas, īsti neizzinātas parādības, neizpētītas pasaules. Var krietni nopūlēties, lai iemācītos, piemēram, zemūdens peldēšanu un gūt no tā baudu. Visās parādībās augstu vērtē dziļu iekšējo būtību, bet pats ne vienmēr to spēj saskatīt. Piemīt neapzināta spēja izdarīt emocionālu spiedienu. Tāds autoritārisms pašam nāk par ļaunu tāpēc, ka kopumā Igo mīl kompromisu.

Консультация

Если вы хотите подать заявку на эту консультацию, заполните форму!

Konsultācija

Ja vēlies pieteikties šai konsultācijai, aizpildi formu!