fbpx

Robespjērs

Sākums Robespjērs

Robespjērs

Loģiski intuitīvais introverts (LII), sociālā loma – analītiķis

Loģisks

Introverts

Intuīts

Racionāls

Robespjēra saderīgais tips:

Igo

Uzzini, kāds ir Robespjēra saderīgais tips - Igo!

Uzzināt vairāk

Tipa apraksts

Spēcīgi attīstīta taisnības izjūta, kas viņam mēdz būt svarīgāka par personīgajām interesēm. Parasti uzvedības maniere, ja netiek aizskartas viņa personīgās intereses – maiga, savaldīga, atsvešināta. Pretējā gadījumā par pārsteigumu apkārtējiem var kļūt ass un kategorisks. Savā rīcībā vadās pēc augstām tikumības normām, taču to neafišē.

Jaudīga analītiskā loģika. Māk loģiski un pārliecinoši izklāstīt savas domas, analizēt jebkuru parādību. Prāto nepiespiesti, radoši, neatkarīgi demonstrē paša atklātos paradoksus. Viņa intereses vairāk vērstas uz kopējām, universālām likumsakarībām. Tendence pētīt abstraktus jautājumus un nodarboties vairāk teorētiski, mazāk – ar praktisku ražošanu, tomēr tīra filosofēšana un no reālās dzīves atrauti spriedumi nav viņa garā. Māk un mīl radīt sistēmu, metodiku, klasifikācijas, nodalīt galveno no otršķirīgā. Tiecas pēc loģiskas harmonijas un kārtības. Patīk kompakta, iespējami lakoniskāka informācija, kaut arī pats var to izplest jebkurā apjomā. Sniedz objektīvu, tāpēc bieži vien nepatīkamu, novērtējumu. Detaļas sasaista ar veselo. Cenšas uzlabot, papildināt nepilnīgas teorijas, idejas vai izstrādnes, ņem vērā arī alternatīvas. Neatlaidīgi pilnveido citu neizstrādātos sistēmas atzarus, ja tie viņu interesē.

Patīk diskutēt. Ceļā uz patiesību, necieš kompromisus, gatavs aizstāvēt savu viedokli strīdā ar jebkuru autoritāti. Šī pārliecība var pāraugt pārāk vienpusīgā un nelokāmā tieksmē pēc taisnības. Var gadiem ilgi cīnīties, pierādīt savus principus, neņemot vērā to, ka oponents ieņem daudz augstāku posteni vai sociālo stāvokli. Ar necieņu izturas pret tiem izglītotajiem, kuriem ir daudz emociju, bet maz zināšanu. Savu taisnību vienmēr tikai pierāda, jo lūgties nemīl. Parasti savos spriedumos ir nesatricināms. Nebaidās no citu negatīvās attieksmes. Kaut arī pašam liekas, ka vadās no ārējiem faktoriem, viņa spriedumos galvenā ir personiskā pārliecība.

Robespjēra loģiskā programma vienmēr tiek īstenota ar iespēju meklēšanu. Viņš brīnišķīgi jūt personiskās iespējas. Cenšas objektīvi izvērtēt konkrēto situāciju, aplūkojot visus iespējamos variantus, labi redz citu iespējas, zina, kuram kāda veiksme un kādos apstākļos var paspīdēt. Neatļaujas īdēt par savām neveiksmēm, kaut gan var apskaust cita nepelnīto laimi. Analizē savas iepriekšējās kļūdas, taču atklāti tajās atzīties viņam ir grūti. Robespjēram izveidots savs subjektīvais ieskats par normām, greznošanos un dižošanos. Spēj brīnišķīgi ģenerēt idejas, pasviežot veselu brāzmu citiem. Idejas viņam rodas viegli, intuitīvi – it kā uzminot. Loģika ir tikai veids, kā formulēt intuitīvi saņemto informāciju. Jebkuru savu apgalvojumu pierāda un to prasa arī no citiem. Izvairās izmantot apšaubāmu informāciju.

Dziļi izprot lietu un parādību būtību, māk starp atsevišķiem faktiem saredzēt kopējās likumsakarības. Visu izpēta pamatīgi, cenšas izprast objektīvās pasaules uzbūvi. Ātri saprot, cik konkrētās darbības joma ir perspektīva. Spēj rast nestandarta risinājumus savam uzdevumam, tikt galā ar miglainām problēmām, intuitīvi meklējot slēptās saiknes, faktu trūkumu aizstāj ar iztēli. Ticis skaidrībā par problēmas būtību, izvirza principiāli jaunus risinājumus. Ātri atrod pašu racionālāko darba izpildes metodi un savā pieredzē labprāt dalās ar citiem. Darbā ir precīzs, skrupulozi izstrādā detaļas, tāpat vien nevienam neuzticas, pārbauda gan sevi, gan partnerus.

Vai šis tipa apraksts Tev liekas atbilstošs Tavai būtībai?

Ja ir sajūta, ka lasi par lielisku cilvēku, kāds labprāt būtu, bet tomēr neesi, tad ļoti iespējams, ka testā iegūtais tips nav īstais. Atkārtoti izpildi testu pēc kāda laika vai piesakies uz konsultāciju, kurā runāsim tikai par Tevi un problēmām, kas Tevi šobrīd nomāc.

Izvērtē un novērtē perspektīvas, jaunas darbošanās metodes, iesaka, kas jādara, lai gūtu panākumus. Taču pats ar darbīgumu un uzņēmēja spējām neizceļas. Svārstās tur, kur darījumos vajadzīga aktivitāte, ilgi domā, pirms kaut ko izlemj. Pieņemot lēmumu, vispirms rēķinās ar savu sirdsapziņu. Kādu laiku procesu var vērot bez īpašas iejaukšanās, tad pēkšņi spēj izdarīt riskantu gājienu, paļaujoties uz veiksmi. Pierastā darbā reizēm var būt ļoti rūpīgs, visu izstrādāt līdz detaļām, tad atkal zaudēt pacietību, sasteigt, lai varētu ātrāk ķerties pie nākamā darba. Interesējošo jomu viņš pamatīgi izpēta, taču iegūtās darba iemaņas ātri aizmirst, ja nākas pārslēgties uz citu jomu.

Jūt laiku un māk saprātīgi to sadalīt. Nemīl bezjēdzīgu rosīšanos, nemieru, dzīvo pēc principa “steidzies lēnām”. Māk aprēķināt, cik laika būs nepieciešams, lai darbu veiktu precīzi termiņā, atrodot pašu optimālāko tempu. Pateicoties šai īpašībai, atbrīvo citus no liekas spriedzes un nemiera. Spēj laikus pamanīt un izanalizēt tikko radušās sociālās problēmas, brīdina par to sabiedrību un piedāvā pašus optimālākos risināšanas variantus. Māk izmantot iespējas, kuras viņam piedāvā, novērtē savu brīvo laiku. Uz tikšanos un dažādiem pasākumiem ierodas precīzi un lepojas ar savu punktualitāti un organizētību. Vienmēr meklē tādas darba iemaņas un metodes, kas ļauj ekonomēt laiku. Plāno ne tikai savu darba dienu, bet arī atpūtu. Necieš, ja stundas rit bezjēdzīgi. Jūtas pakļauts liktenim, kuru pats nespēj lauzt. Robespjērs ātri piemirst bijušās neveiksmes, atceras pieļautās kļūdas, bet gūt mācību no tām viņam neizdodas, tāpēc viņš baidās par nākotni un no tās neko labu negaida, ir pastāvīgi nobažījies. Kritiskos brīžos Robespjērs gan saglabā aukstasinību, taču ilgojas pēc padoma, ko un kā darīt.

Autoritāras vadības metodes viņam nav pieņemamas. Nosoda ļaunprātīgu spēka un ietekmes izmantošanu. Ja nepiekrīt priekšnieka rīkojumiem, ietiepīgi aizstāv savu viedokli. Visumā ir ļoti līdzsvarots un izturīgs. No viņa neko nedrīkst mēģināt panākt ar varu, jebkurš tāds mēģinājums neizbēgami noved pie konflikta. Jūtas neaizsargāts, ja uz viņu negaidīti tiek izdarīts emocionālais spiediens, un kļūst ļoti piekāpīgs, ko pēc tam nožēlo un cenšas tādas kļūdas nekad vairs nepieļaut. Baidās dot pat iemeslu, lai atkārtoti netiktu emocionāli iespaidots, tāpēc cenšas izskatīties dzelžains un neietekmējams. Pats cenšas vadīt demokrātiski, ar pārliecināšanu. Taisnīguma principus, morāles normas, pie kurām turas pats, cenšas ieaudzināt arī bērnos. Viņa audzināšanas metodes sava taisnīguma dēļ mēdz būt paskarbas.

Cenšas iepazīt cilvēku raksturu un savstarpējo attiecību pasaules daudzveidību. Attiecības ar cilvēkiem veido diezgan grūti. Ar nepazīstamiem vai grūti izprotamiem cilvēkiem ir saspringts, īsti nezina, kā uzvesties. Savu personīgo dzīvi citu acīm slēpj. Saskarsmē ir  uzmanīgs. Sarunu uztur tikai tad, ja tā skar viņam svarīgu tēmu. Robespjērs nav nejūtīgs, viņš vienkārši nav īsti pārliecināts par to, vai viņa emocijas ir vietā. Savā būtībā ir atsaucīgs, pieklājīgs un labvēlīgs cilvēks. Cenšas nevienu netraucēt, neradīt papildu problēmas. Viņam nepiemīt caursišanas spējas. Nav egoists, spēj uzklausīt. Turas pie noteiktiem ētiskiem kanoniem, kuri nav piemērojami visām dzīves situācijām. Ja pret viņu izturas netaisnīgi, necenšas pieļaut nekādu piekāpšanos ētiskā ziņā. Nekad pirmais neatļaujas ļaunprātīgi izmantot savas iespējas. Risinot savas problēmas, vienmēr rēķinās ar citu tiesībām un ērtībām.

Emocijas pakļauj saprātam, spēj just līdzi pat nepazīstamam cilvēkam, bet var atteikties palīdzēt tuviniekam, ja redz, ka šī palīdzība netiek novērtēta. Pauž savu mīlestību, rūpējoties, jo mīlēt viņam nozīmē rūpēties. Slikti panes strīdus, skandālus, nemīl noskaidrot attiecības. Uz negatīvajām emocijām atsaucas tikai tad, kad uzskata tās par pamatotām, cenšas tās remdēt ar loģisku analīzi. Nokļūstot nepiespiestas jautrības, līksmības, dvēseliska siltuma atmosfērā, atkūst, atslābinās un uzlādējas, kļūst valdzinošs un interesants sarunu biedrs.

Tiecas pēc vienkāršām, demokrātiskām attiecībām. Saspringtas attiecības viņam atņem spēku, dara pasīvu. Viņam ļoti dārgas ir jau izveidojušās, ierastas attiecības, pie kurām ietiepīgi turas. Grūti pirmajam pārtraukt neizdevušās attiecības, taču viņš arī nemēģina tās uzturēt, ja tās savu laiku jau izdzīvojušas. Jūt spēcīgu nepieciešamību pēc neatkarības, teritoriālas patstāvības.

Parasti nav pietiekoši mundrs, biežāk nekā pašam gribētos atrodas pusatslābinātā stāvoklī. Neraugoties uz čaklumu, Robespjēram grūti pildīt rutīnus darbus, taču viņš vienmēr cenšas pabeigt līdz galam to, ko iesācis. Nav pārliecināts par savu fizisko stāvokli un veselību. Jūt vajadzību pēc tonizēšanās, fiziska darba. Cenšas ieturēt samērīgu dzīves ritmu. Viņu kaitina nepieciešamība nodarboties ar sadzīves organizēšanu, ērtību radīšanu, kārtības uzturēšanu vajadzīgajā līmenī. Patīk darbi, kas tiek izpildīti automātiski un netraucē viņam domāt.

Ikdienā ir pieticīgs, samierinās ar minimālām ērtībām, dzīvo vienkārši un askētiski. Ja kāds rūpējas par viņa veselību un komfortu, Robespjēra noskaņojums uzlabojas, skatiens kļūst optimistiskāks. Kad sadzīves un materiālās problēmas atrisinātas, pieaug arī viņa enerģija, viņš sāk aktīvi ķerties pie tiem uzdevumiem, kuri bija atlikti līdz labākiem laikiem. Ģērbjas neuzkrītoši. Veselīgs dzīvesveids nav viņa pašmērķis, bet gan svarīgs labu darbaspēju un pašsajūtas priekšnosacījums.

Robespjērs ne vienmēr prot rēķināties ar citu interesēm, ar savām – vēl mazāk. To aizstāvība prasa no Robespjēra lielas pūles, tāpēc viņam vajadzīgs partneris, kas aizsargātu viņa intereses, pakritizētu to arī par egoisma trūkumu, nemācēšanu pastāvēt un rūpēties par sevi. Ja partneris to visu nedara, tad Robespjēram rodas sajūta, ka tas viņu nemīl. Brīžiem mēdz pārbaudīt partnera jūtas ar grūti saprotamām metodēm.

Консультация

Если вы хотите подать заявку на эту консультацию, заполните форму!

Konsultācija

Ja vēlies pieteikties šai konsultācijai, aizpildi formu!