fbpx

Socionikas tests

Sākums Socionikas tests

Uzzini savu sociotipu!

Visi cenšas mīlēt citus. Bet vispirms jāiemīl sevi un jārīkojas tā, kā gribas pašam. Ja darīsi, ko vēlies – kļūsi laimīgs, un tie, kuri tevi mīl, priecāsies par tevi. Bet tie, kuri apvainosies par to, ka nerīkojies tā, kā viņi gribētu, neizjūt pret tevi nekādu mīlestību. Viņi tevi vienkārši izmanto.

Un vēl. Tiklīdz sāksi rīkoties pēc sava prāta, daudzi tevi nesapratīs un uzskatīs par jukušu. Bet patiesībā tu būsi laimīgs un brīvs.

Iepazīstot sevi un citus Tev līdzās esošos cilvēkus, Tu:

Šo testu katru mēnesi izpilda vismaz 1000 cilvēki. Un gandrīz katrs no viņiem sevi novērtē neatbilstoši realitātei. Par to liecina tas, ka testā iegūtajā tipā cilvēks sevi nesaskata, neierauga labumu no izlasītā apraksta, neredz sevi tipam ieteiktajās profesionālajās jomās. Bieži vien neatbilstošais vērtējums tiek noskaidrots klātienes konsultācijā.

Kāpēc tā? Ģimenes un darba pienākumi, sabiedrības uzliktās normas bieži vien mums uzaudzē masku, kuru grūti atraut no sava patiesā es, tāpēc tipus ar testa palīdzību pareizi neizdodas noteikt, drīzāk vērtējam savu rīcību, nevis patiesos motīvus un spējas.

Tāpēc, pildot testu bieži ir sajūta, ka Tevi raksturo gan viens, gan otrs apgalvojums, ka spēj rīkoties abējādi. Neraizējies, tā ir gandrīz katram, kas vēlas noskaidrot savu tipu. Lai izdotos tipu noskaidrot pēc iespējas ticamāk, Tev ir jābūt patiešām godīgam pret sevi. Padomā, kā rīkotos, ja uz Tevi neviens neskatītos, ja rīkotos, kā vēlies, nevis “kā vajag”.

Ja nu tomēr saproti, ka savu īsto ES paša spēkiem atklāt ir grūti, neesi drošs par testa rezultātu, piesakies uz tipa noteikšanas KONSULTĀCIJU, kur es Tev palīdzēšu ieraudzīt sevi jaunā gaismā un atklāt Tavus īstos talantus. Tas ir patīkami. Iedrošinājumam iesaku palasīt citu atsauksmes un pieredzes stāstus no tiem, kas jau uz konsultāciju ir bijuši

Izpildi testu!

Atzīmē apgalvojumus, kas visprecīzāk raksturo Tevi!

1.

Cilvēku rīcību vērtēju no saprāta, likuma vai likumsakarību viedokļa. Esmu nosvērts un vēsu emociju cilvēks. Emocionāli ietekmēt, aizraut un iedvesmot citus cilvēkus man ir grūti.

Cilvēku rīcību vērtēju pēc manas iekšējās taisnīguma sajūtas vai simpātijām pret viņu. Simpātiju gadījumā spēju aizstāvēt, pielietoju jebkādas metodes, varu pat pacelt balsi.

2.

Neraujos līdzdarboties lietās, kas uz mani tieši neattiecas. Nogaidu, vēroju no malas. Iesaistos, ja jūtos pietiekami enerģisks un tā lieta mani patiesi interesē.

Visur jūtos kā savējais, pat ja mani neaicina, gribu un esmu gatavs piedalīties, ietekmēt situāciju, iedot situācijai savu enerģiju.

3.

Darot darbus, labāk izmantoju jau pārbaudītās metodes. Neeksperimentēju. Patīk visu redzēt ar savām acīm, aptaustīt, pagaršot vai pasmaržot. Esmu uzstājīgs, aizstāvot savas intereses.

Vienmēr meklēju jaunus risinājumus, zinu, ka daudzas lietas var izdarīt arī citādāk, netradicionāli. Labi spēju iztēloties jebkuru lietu vai situāciju, nav obligāti to redzēt vai aptaustīt. Man ir pagrūti cīnīties par savām interesēm.

4.

Man ir grūti saņemties, lai kaut ko uzsāktu, bieži trūkst motivācijas, intereses. Man nepatīk iespringt, bet, ja saņemos, tad esmu ar sevi ļoti lepns.

Es viegli koncentrējos un bez problēmām uzsāku darīt jebkuru darbu. Pārsvarā vienmēr esmu gatavs rīkoties, tāpēc mēdzu būt saspringts, atslābinos ar grūtībām.

5.

Ilgstoša atrašanās cilvēkos, plaša mēroga un aktīvs darbs, liela burzma mani nogurdina. Pēc iespējas pavadu laiku vienatnē vai šaurā lokā, ja var - dozēju savu aktivitāti un kontaktus.

Man ir grūti izturēt pat īslaicīgu vienatni vai bezdarbību, visu laiku izjūtu nepieciešamību darboties, uzzināt kaut ko jaunu, būt kustībā.

6.

Pirmais, ko pamanu cilvēkos, ir viņa ārējais izskats, dzīvesvieta, sakoptība. Mēdzu kategoriski izteikties par cita cilvēka izskatu, varu pat aizrādīt, ja man kaut kas traucē.

Manas vērtības drīzāk ir cilvēka iekšējā būtība, gudrība, unikalitāte, personība vai talants, nekā viņa materiālie sasniegumi, labklājība vai ārējais izskats.

7.

Nepatīk būt uzmanības centrā, vai, ja man pievērš pastiprinātu uzmanību. Labāk citus vēroju no malas. Ir reizes, kad gribu justies nemanāms. Tomēr pats sevi vērtēju.

Visu daru ātri un pārliecinoši. Esmu izteikti aktīvs cilvēks un manas aktivitātes citiem ir labi pamanāmas. Nekautrējos, ja citi mani redz darbībā.

8.

Priecājos un baudu dzīvi, katru tās mirkli jau šodien pat mazās lietās. Dzīvoju tagadnē, neieslīgstu pagātnē un daudz nefantazēju par nākotni. Man ir svarīgi iegūt materiālas vērtības, tās lietot un baudīt, radīt ap sevi estētisku vidi.

Bieži attopos, ka domās dzīvojos vairāk, nekā esmu realitātē. Dažkārt atslēdzos no šodienas vajadzībām, daudz prātoju, iztēlojos dažādas iespējas. Dzīves materiālās vajadzības man ir otrajā plānā, jo lielāku gandarījumu sniedz izaugsme, piedzīvojumi, izzināšana, sapņošana.

9.

Mani biedē strīdi, izskaidrošanās. Iespēju robežās izvairos (dažreiz pat bēgu) no strīdiem un attiecību skaidrošanas. Uzskatu sevi par diplomātu. Nesaskaņas risinu konstruktīvi, nekrāju aizvainojumu.

Gadās, ka pat negribot, viegli iesaistos strīdos un attiecību skaidrošanā, jo jūtu, kura pusē nostāties. Ņemu pie sirds pāridarījumus, izjūtu aizvainojumu un nodevību. Apvainojos.

10.

Man nepatīk nevajadzīga kņada un steiga, jo es labprātāk darbojos savā ritmā, mierīgi un apdomīgi, nežēloju laiku. Enerģijas atjaunošanai man vajag ilgāku laiku, dažkārt pat vienatni.

Mani tracina lēna darbošanās un procesi. Pats rīkojos ātri, darbus un procesus pasteidzinu. Cenšos ar savu enerģiju aplipināt arī citus un iesaistīt viņus kopīgā darbā.

11.

Mani saimniecisko problēmu risinājumi ir praktiski un jau pārbaudīti, kvalitatīvi un estētiski. Esmu drošs, ka ar savu saimnieciskumu nepazudīšu vai arī vienmēr laikus pratīšu izmantot speciālista palīdzību.

Mani nogurdina un ne visai interesē praktisku sadzīves problēmu risināšana. Bieži meklēju radošas pieejas izejai vai cenšos trūkumus neredzēt. Priecātos, ja to manā vietā atrisinātu kāds cits.

12.

Salīdzinoši maz pamanu to, kas uz manu dzīvi tieši neattiecas. Procesus sabiedrībā un pasaulē “izlaižu caur sevi” un pārdzīvoju personīgi, bet reti metos iesaistīties vai paužu savu viedokli.

Mani interesē daudzi procesi manā apkārtējā pasaulē, radu, draugu un kolēģu dzīvē, un bieži arī sabiedrībā vai pasaulē kopumā. Bieži iesaistos ar padomu, palīdzību vai darbiem.

13.

Man grūti uzsākt darbu, ja nav tam vajadzīgās iedvesmas. Mēdzu darbus atlikt, atrodot tam aizbildinājumus. Pats sev pārmetu, ka nespēju saņemties uzsākt, pabeigt, ātri zaudēju interesi.

Daru to, kas nepieciešams konkrētajā situācijā, neatliekot uz vēlāku. Neapgrūtinu sevi ar filozofēšanu par to, „kas būtu, ja būtu”.

14.

Sabiedrībā cenšos neizcelties, labāk vēroju un ieklausos. Ja nav īpašas vajadzības vai intereses, pirmais neuzsāku sarunu. Esmu pateicīgs un atvieglots, kad kāds cits mani uzrunā, tad ar prieku iesaistos sarunā.

Sabiedrībā jūtos uzlādēts, ieinteresēts un atvērts jauniem kontaktiem vai rīcībai. Tikko iepazīti cilvēki man nerada diskomfortu, sarunājos ar viņiem droši, skaļi.

15.

Ilgojos pēc regulāras iespaidu un situāciju maiņas. Svarīgākos notikumus plānoju, bet viegli spēju tos mainīt vai spontāni paveikt kaut ko pilnīgi neplānotu. Doma par paredzamu un nemainīgu nākotni mani nomāc.

Labi jūtos tikai tad, kad viss ir prognozējams, sakārtots, kad es visu kontrolēju. Man patīk, ja svarīgus darbus ieplānoju laikus vai man par tiem paziņo savlaicīgi. Diskomfortu jūtu, ja regulāri jāveic kaut kas neplānots, citi maina savus plānus un no manis gaida to pašu.

16.

Redzēto un dzirdēto uztveru pavisam konkrēti, tāpēc patīk aptaustīt un redzēt pašam ar savām acīm. Detalizēti iegaumēju un atstāstu krāsas, smaržas, garšas, izskatu, saskaņotību.

Redzēto un dzirdēto uztveru aptuveni, abstrakti. Kad atstāstu, atceros noteiktas asociācijas, sajūtas, vispārīgus faktus, to kopskatu, bet grūtāk atsaukt atmiņā atsevišķas detaļas.

17.

Ja ir iespēja, nepatīkamu vai nenokārtotu jautājumu risināšanu atlieku uz nenoteiktu laiku, ja vien nav noteikts kāds izpildes termiņš. Varu uzsākt vairākus darbus, bet nepabeigt, ja tas vairs nav aktuāli vai man ir zudusi interese.

Man nepatīk uzsākt jaunu darbu, ja neesmu pabeidzis iepriekšējo. Visas situācijas risinu uzreiz kā tās iestājas, neatliekot. Neredzu jēgu atlikt. Neticu, ka pastāv tāda “iedvesma” vai īstais garastāvoklis.

18.

Man ir konkrēta, tieša un faktos balstīta valoda. Pļāpāšana “par neko” man nav raksturīga. Dažkārt mirkli apdomāju sakāmo, tikai tad runāju.

Gadās, ka emociju iespaidā pasaku to, ko nevajadzētu. Lieliski izprotu kā izraisīt otrā cilvēkā man vēlamo attieksmi vai emocijas, spēju gan sadusmot, gan iepriecināt. Neviens nepaliek vienaldzīgs.

19.

Stingros rāmjos un vienmuļā darbā ātri jūtos iztukšots, apātisks, tāpēc vēlos un gaidu pārmaiņas. Pie iespējas mainu savu nodarbošanos vai vismaz priecājos par iespēju darīt kaut ko jaunu.

Strādājot man labāk patīk, ja zinu, kas un kad man darāms, un ir skaidras procedūras, darbu secība. Man nepatīk mētāties. Uzcītīgs, secīgs un pacietīgs darbs mani vienmēr noved pie plānotā rezultāta.

20.

Emocionāli atvērti cilvēki mani padara piesardzīgu. Neprotu manipulēt ar citu jūtām, drīzāk runāju skaidru valodu vai izvēlos noklusēt. Neizjūtu īpašu vajadzību dalīties piedzīvotajā, parunāties, izkratīt sirdi. Situācijas analizēju ar prātu.

Viegli nolasu otra cilvēka garastāvokli. Ja gribu, tad spēju meistarīgi manipulēt ar citiem cilvēkiem un panākt savu ar pierunāšanu, emocionālu iesaistīšanu, pārspīlējumiem. Man patīk parunāties, dalīties ar piedzīvoto, uzzināt kādu intrigu vai baumu par attiecībām.

21.

Esmu elastīgs, ja mainās apstākļi, varu mainīt savas domas vai viedokli, kā arī rīcību. Lēmumus pieņemu spontāni, nesatraucoties par sekām. Kļūdas ātri aizmirstu.

Savu viedokli vai uzskatus nemainu. Lēmumus pieņemu rūpīgi, izsverot visus par un pret, vienmēr domāju par sekām. Mācos no savām kļūdām.

22.

Lietas sev izvēlos ar lielu rūpību, jo tās padara manu dzīvi patīkamu, tīksminos par tām. Gūstu baudu no estētiska apkārtējā skaistuma, esmu gatavs tajā ieguldīt savu naudu, darbu un laiku.

Man patīk skaistas, labas lietas, bet augstas prasības tām neizvirzu, galvenais ir to funkcionalitāte, tās man kalpo noteiktam uzdevumam, tādēļ pašas par sevi īpaši nesajūsmina.

23.

Strīda laikā viegli apjūku, ātrai atbildei trūkst vārdu, tie atnāk par vēlu. Ja manī ir iekšējās pretrunas par kādu lietu, viedokli varu mainīt, ja mani pārliecina. Brīžiem liekas, ka dažos jautājumos man nav mugurkaula.

Strīdoties vai situācijās, kuras ir pretrunā ar maniem uzskatiem, dažkārt izsakos pārāk asi un kategoriski. Nesaprotu, kāpēc man būtu jāmaina savs viedoklis vai uzskati.

24.

Izteikt komplimentus nav man raksturīgi. Ja redzu kaut ko uzslavējamu, informēju par to. Kolektīva saliedēšana, draudzīgu attiecību radīšana man prasa piepūli. Dažkārt mani no malas vērtē kā vēsu un bezjūtīgu, kaut gan jūtas un emocijas manī iekšā bango.

Spēju gan paslavēt, gan pielabināties, gan pieglaimoties, īpaši, ja vēlos kaut ko panākt. Spēju radīt jebkurai situācijai piemērotu gaisotni, salabināt, saliedēt vai sakūdīt. Man grūti paturēt pie sevis jebkuras savas emocijas, tās visas ir nolasāmas manā sejā.

25.

Labāk izvēlos mazu kompāniju ar tuviem cilvēkiem, nekā liela mēroga pasākumu ar daudz nepazīstamiem cilvēkiem. Bieži sabiedriskajās aktivitātēs turos nedaudz malā, kautrējos sev pievērst uzmanību, pat, ja to ļoti vēlētos.

Man patīk dažādot sabiedrību un notikumus, iekustināt lēnus un ieilgušus procesus. Aktīva darbošanās vai kontakti ar cilvēkiem mani uzlādē.

26.

Labi saprotu, kad un kādā nelaimē cilvēks ir nonācis, tāpēc nekavējos un steidzos palīdzēt. Padomus varu dot arī, ja man to neprasa, uzskatu, ka tas var noderēt.

Bieži neesmu pārliecināts, vai mana palīdzība, padomi ir vajadzīgi, vai tos neatraidīs, tāpēc ja man nepaprasa, tad pats palīdzību nepiedāvāju. Negribu būt uzbāzīgs.

27.

Baudu šodienu, vairāk dzīvoju šim brīdim vai tuvai nākotnei. Veiksmīgi nodarbojos ar to, kas ir taustāms, pārbaudīts un drošs. Labāk zīle rokā, nekā mednis kokā.

Daru lietas ar skatu nākotnē, vairāk savai izaugsmei un attīstībai. Dzīvoju nākotnes vīzijās. Mani saista neparastas, piņķerīgas, nezināmas lietas.

28.

Lai panāktu ticamību, savu viedokli pierādu, sniedzu konkrētus faktus, argumentus, likumsakarības, noteikumus un pierādījumus.

Pierunāju un izteiksmīgi izskaidroju, kad gribu pārliecināt par savu viedokli. Ja jūtu, ka neesmu pārliecinājis, varu situāciju paspilgtināt, piepušķojot, vai pat pārspīlējot.

NOTEIKT TIPU

Консультация

Если вы хотите подать заявку на эту консультацию, заполните форму!

Konsultācija

Ja vēlies pieteikties šai konsultācijai, aizpildi formu!