Socionikas tabulas

melna_sensorikaMelnā (spēka) sensorika –  stingrība, noturība, spēja turēties pretī spiedienam. Attiecībā uz cilvēka personību – cilvēka fizisko dotumu uztveršana, cilvēka ranga un statusa novērtēšana.

 

Melna_intuicijaMelnā  (iespēju) intuīcija  – situācijas attīstības iespējamo variantu uztveršana, tāpat arī slēptu īpašību vai priekšmetu iespēju atklāšana, cilvēka spēju noteikšana.

 

melna_logikaMelnā (darījumu) loģika – dažādu procesu organizēšana – no parasta fiziska darba līdz sarežģītiem tehnoloģiskiem vai biznesa procesiem.

 

melna_etikaMelnā (emociju) ētika – plašā nozīmē dažādu sistēmu iekšējās enerģijas izmainīšana, attiecībā uz  cilvēka personību – emocionālā stāvokļa izsekošana un ietekmēšana.

 

Balta_sensorikaBaltā (sajūtu) sensorika – harmonijas sajušana, kas izpaužas materiālos priekšmetos, skaistuma uztvere, kas izpaužas kā krāsa, skaņa, smarža, garša. Tāpat atbild arī par sava ķermeņa izjušanu un veselības stāvokli.

 

Balta_intuicijaBaltā (laika) intuīcija – dažādu notikumu un procesu mijiedarbība laikā, to savstarpēja saskaņošana, priekšvēstnešu novērtēšana, situācijas attīstības iespējas tajā vai citā virzienā.

 

balta_logikaBaltā (struktūras) loģika – dažādu objektu kā sistēmas izskatīšana, sistēmas elementu savstarpējo sakaru noskaidrošana, to mijiedarbības likumsakarības, veseluma un daļas savstarpējā saistība.

 

balta_etikaBaltā  (attiecību) ētika – slēptā mijiedarbība starp objektiem, attiecībā uz cilvēkiem – simpātijas, antipātijas un neformālas attiecības starp tiem.

Kvadras

Tipu psihes modeļi

Duālās attiecības, to ietekme uz psihes funkcijām

Aktivācijas attiecības, to ietekme uz psihes funkcijām

Konflikta attiecības, to ietekme uz psihes funkcijām