Socionikas tabulas

melna_sensorikaMelnā (spēka) sensorika –  stingrība, noturība, spēja turēties pretī spiedienam. Attiecībā uz cilvēka personību – cilvēka fizisko dotumu uztveršana, cilvēka ranga un statusa novērtēšana.

 

Melna_intuicijaMelnā  (iespēju) intuīcija  – situācijas attīstības iespējamo variantu uztveršana, tāpat arī slēptu īpašību vai priekšmetu iespēju atklāšana, cilvēka spēju noteikšana.

 

melna_logikaMelnā (darījumu) loģika – dažādu procesu organizēšana – no parasta fiziska darba līdz sarežģītiem tehnoloģiskiem vai biznesa procesiem.

 

melna_etikaMelnā (emociju) ētika – plašā nozīmē dažādu sistēmu iekšējās enerģijas izmainīšana, attiecībā uz  cilvēka personību – emocionālā stāvokļa izsekošana un ietekmēšana.

 

Balta_sensorikaBaltā (sajūtu) sensorika – harmonijas sajušana, kas izpaužas materiālos priekšmetos, skaistuma uztvere, kas izpaužas kā krāsa, skaņa, smarža, garša. Tāpat atbild arī par sava ķermeņa izjušanu un veselības stāvokli.

 

Balta_intuicijaBaltā (laika) intuīcija – dažādu notikumu un procesu mijiedarbība laikā, to savstarpēja saskaņošana, priekšvēstnešu novērtēšana, situācijas attīstības iespējas tajā vai citā virzienā.

 

balta_logikaBaltā (struktūras) loģika – dažādu objektu kā sistēmas izskatīšana, sistēmas elementu savstarpējo sakaru noskaidrošana, to mijiedarbības likumsakarības, veseluma un daļas savstarpējā saistība.

 

balta_etikaBaltā  (attiecību) ētika – slēptā mijiedarbība starp objektiem, attiecībā uz cilvēkiem – simpātijas, antipātijas un neformālas attiecības starp tiem.

Kvadras

Augustinavičutes – Reiņina pazīmes

Tipu psihes modeļi

Duālās attiecības, to ietekme uz psihes funkcijām

Aktivācijas attiecības, to ietekme uz psihes funkcijām

Konflikta attiecības, to ietekme uz psihes funkcijām