fbpx
Cilvēku tipi

Dostojevskis

Sākums Dostojevskis

Dostojevskis

Ētiski intuitīvais introverts (EII), sociālā loma – humānists

Ētisks

Introverts

Intuīts

Racionāls

Dostojevska saderīgais tips:

Štirlics

Uzzini, kāds ir Dostojevska saderīgais tips - Štirlics!

Uzzināt vairāk

Tipa apraksts

Māk būt patīkams katram un tai pašā laikā nepazaudēt sevi. Spēj iegūt gandrīz jebkura cilvēka uzticību. Laipns un uzmanīgs arī pret svešiem cilvēkiem. Sabiedrībā izvairās tieši izrādīt savu attieksmi pret kādu. Dzīvē vadās pēc kristiešu morālei līdzīgiem principiem, ko novērotājam no malas nav viegli pamanīt. Dvēselisks cilvēks. Viņam raksturīgs paaugstināts paškritiskums, pastāvīga tieksme pilnveidoties. Intuīcija ļauj viņam saskatīt lietu dziļāko jēgu. Augstais prasīgums pret sevi viņā savienojas ar iecietību pret citu vājībām. Nekrāj sevī ļaunumu, piedod aizvainotājiem un nelabvēļiem, ja tie patiesi nožēlo savu nodarījumu. Ar visiem cenšas uzturēt vienlīdzīgas un labvēlīgas attiecības. Attieksmē pret citiem ir bezkaislīgs, maigs, neuzbāzīgs, pievērš uzmanību tādiem sarunu biedra žestiem, intonācijai un niansēm, ko citi var arī nepamanīt. Izvairās no negatīvām emocijām.

Uzklausot citus, noņem viņiem emocionālo spriedzi. Pie Dostojevska bieži vēršas, lai saņemtu izpratni un atsaucību. Citu sāpes uztver kā savas, var pat justies vainīgs, ja nav spējis nomierināt, kaut kā palīdzēt. Smalkjūtīgi izturas pret citu interesēm, spēj labi sadzīvot pat ar ļoti nesaticīgiem cilvēkiem. Bieži rīkojas nesavtīgi, ko apkārtējie nereti izmanto. Darot kaut ko citu labā, viņš jūtas vajadzīgs, noderīgs, nozīmīgs. Ja mierinājumu alkstošo sarodas pārāk daudz, viņš raujas pušu, nespējot nevienam atteikt. Piesardzīgs draugu un paziņu izvēlē, to viņam nemēdz būt daudz, lai gan māk piemēroties jebkuram. Labi izprot cilvēku attiecības. Spēj prognozēt citu cilvēku uzvedību.

Piemīt audzinātāja talants. Redz cilvēka trūkumus, bet atklāj tos ļoti taktiski. Ļauj otram sajust pilnīgu psiholoģisko brīvību, spēj palīdzēt citiem attīstīt viņu labās īpašības. Skaidri zina, kas ir labi, kas – slikti, bet savus uzskatus nevienam neuzspiež. Tuvinieku, it īpaši bērnu rīcību viņš koriģē uzstājīgāk. Pēc aicinājuma būdams pētnieks, spēj daudz sasniegt psiholoģijā. Cenšas rast saikni starp dažādām humanitāra rakstura mācībām un teorijām.

Emocijās – savaldīgs. Slēpj sevī citiem nepamanāmas jūtu dzīles. Viņa iekšējā pasaule ir smalka un bagāta. Pat, jūtot spēcīgas emocijas pret partneri, var ārēji to neparādīt. Spēj vienlīdz mierīgi sarunāties gan ar sev pieņemamu, gan ar netīkamu cilvēku. Rīkojas galvenokārt sirds, nevis prāta vadīts. Ir pakļāvīgs un padevīgs, kaut gan bieži rada noslēgta, pat bezjūtīga cilvēka iespaidu. Tuvajiem cilvēkiem dāvā patiesu siltumu un mīlestību. Nespēj izturēt strīdus, cenšas samierināt karojošās puses, saglabājot objektivitāti. Slikti panes vientulību, bet savu sabiedrību nevienam neuzspiež.

Vai šis tipa apraksts Tev liekas atbilstošs Tavai būtībai?

Ja ir sajūta, ka lasi par lielisku cilvēku, kāds labprāt būtu, bet tomēr neesi, tad ļoti iespējams, ka testā iegūtais tips nav īstais. Atkārtoti izpildi testu pēc kāda laika vai piesakies uz konsultāciju, kurā runāsim tikai par Tevi un problēmām, kas Tevi šobrīd nomāc.

Patīkamas emocijas viņā rada partnera saprātīgums, darbīgums, vēlme aizstāvēt, arī prasīgums. Vēlas dzīvot saskaņā ar partnera gaumi un ieradumiem. Nesaprot nesmalkjūtīgus, nevērīgus cilvēkus, taču mēģināt tos audzināt viņam vienmēr ir vieglāk, nekā no tādiem atbrīvoties. Ar mierīgu uzstājību panāk savu. Ļoti labi māk izmantot vārdus un intonācijas – gan kā zāles, gan kā ieroci.

Atrisina pat grūtus uzdevumus, jo ir ļoti pacietīgs. Ja gadās izdarīt ko tādu, ar ko pats ir apmierināts, mīl bērnišķīgi palielīties. Neatkarīgs savos spriedumos. Cenšas izturēties taisnīgi, izprast parādību īstos iemeslus, aukstasinīgi noskaidrot situāciju, analizējot faktus. Taču viņam ir grūti izklāstīt, kā viņš saprot šo problēmu. Daudz analizē un var radīt mokošu problēmu no tā, ko cits uztvertu mierīgāk. Reizēm tik rūpīgi apdomā savu rīcību, tā iedziļinās kādā problēmā, ka vairs nav spējīgs nodarboties ne ar ko citu.  Apguvis daudz informācijas, cenšas izstrādāt savu viedokli jebkurā jautājumā. Prot netradicionāli domāt un paspīdēt ar oriģinālām idejām.

Aizstāvot savas intereses, cenšas būt stingrs un uzstājīgs, bet tas ne vienmēr izdodas. Tādos gadījumos pāriet uz pasīvu aizsardzību. Nemāk aizstāvēt savas materiālās intereses. Visu dzīvi cenšas sevī attīstīt uzstājību, mērķtiecību, gribu un izturību. Nespēj pieņemt vardarbību un likt otram darīt kaut ko pret viņa gribu. Gadījumos, kad jāizdara emocionāls spiediens uz kādu vai jāizvirza stingras prasības, jūtas nepārliecināts un nelaimīgs. Nespēj būt nežēlīgs, izvairās no nepatīkamām situācijām. Slimīgi uztver kritiku šai sakarā. Labprātāk komunicē ar tiem, kurus nevajag ietekmēt. Ja tomēr tas nepieciešams, tad dara to ļoti labvēlīgi. Kaut arī ekstremālās situācijās ļoti nervozē, tomēr saņemas un darbojas izlēmīgi, ja tiek aizskarti viņam tuvie cilvēki, tajā brīdī pat nejūtot bailes vai sasprindzinājumu. Sāk pārdzīvot notikušo, kad briesmas jau garām. Tiecoties uz kādu mērķi, spēj sadarboties tikai ar tiem cilvēkiem, kuri atbalsta viņa morāles normas.

Parasti nevar nīkuļot bezdarbībā, ja citi strādā. Bieži strādā pat tad, kad citi slinko. Necieš steigu, kņadu, burzmu, tāpēc visam gatavojas jau iepriekš. Apzinīgs, stingri ievēro savus pienākumus. Parasti ķeras pie darba tikai tad, kad ir pilnīgi pārliecināts par savu sagatavotību un kompetenci. Neciena tos, kuri ķeras pie darba, nebūdami spējīgi to kvalitatīvi veikt. Dzīvo un strādā mierīgi, mīl samērīgu dzīves ritmu. Ja vajag, spēj izdarīt pat vairāk, nekā no viņa gaida. Neatpaliek, bet arī netiecas izrauties citiem priekšā. Grūti ir pārkārtoties jaunam darba ritmam. Var nepievērst uzmanību sīkām detaļām, kas prasa uzmanību, jo tas viņu garlaiko. Dostojevskim gadās pārstrādāties, uzņemties pārāk daudz pienākumu un darāmā. Nespēj izmērīt padarītā daudzumu un smagumu pēc iztērētajiem spēkiem, tāpēc rēķina iztērēto laiku. Ja netiek novērtēta viņa upurēšanās, viņa darbs, var sevi stipri nomocīt, pat smagi saslimt. Neapvainojas, ja tiek kritizētas viņa darba metodes, jo uztver to kā rūpes par viņu. Ja tiek kritizēts darba rezultāts un padarītā kvalitāte, tas gan Dostojevskim nav patīkami.

Jūt, cik daudz laika katram pienākumam var ziedot. Darbu nodala no izklaidēm – visam savs laiks. Cenšas būt punktuāls, pildīt solījumus un aktīvi mudina uz to arī citus. Mēdz uzmācīgi steidzināt, ja jūt, ka laiks iztek. Spēj labi saskatīt tuvāko perspektīvu, taču, analizējot tālāku nākotni, nejūtas pārliecināts. Patīk stabilitāte, negaidītas izmaiņas viņu izsit no ritma. Smagi pārcieš krīzes, ja izjaukts ierastais dzīves plūdums, tad viņam nepieciešama palīdzība. Vēlas, lai kāds palīdzētu virzīt viņa aktivitāti, norādot, kuras darbības ir bezjēdzīgas, dotu padomus, kāda rīcība būtu saprātīga, izdevīga vai neizdevīga. Mūža garumā viņš iemācās veltīgi neizšķiest savus spēkus, veselību un naudu. Uzklausa padomus, ja tie tiek izteikti mierīgā, pārliecinātā tonī.

Pateicīgs tiem, kuri rūpējas par viņa atpūtu un veselību, palīdz risināt sadzīves problēmas, skaidro, kas jādara, lai neslimotu. Viņa garastāvoklis atkarīgs no fiziskās kondīcijas. Laiku pa laikam Dostojevskis kļūst drūms un pesimistisks. Lai gūtu dvēseles mieru, viņam nepieciešams zināt, ka viņa rīcība ir loģiska un virzīta uz noteiktu dzīves mērķu sasniegšanu. Taču te parasti rodas grūtības, jo viņam nepadodas tālejošu rīcības plānu izstrādāšana. Neskatoties uz to, viņš ļoti neatkarīgi izvēlas padomdevējus.

Apkārtējās pasaules harmonija un komforts viņu aktivizē, rada emocionālo un fizisko spēku pieplūdumu. Pats ne vienmēr spēj radīt ērtus apstākļus. Uzmanīgi izvēlas apģērbu, ir akurāts un tīrīgs. Ģērbjas klasiski, bet neuzkrītoši, izvairās valkāt spilgtus un izaicinošus tērpus. Viņš nemēdz uzspiest citiem savu gaumi. Viņam ir grūti noteikt lietas vērtību un skaistumu, novērtēt cilvēka spēku, kvalifikāciju, sabiedrisko nozīmību. Viņam ir kauns nopirkt kaut ko nevērtīgu, lai viņu neuzskatītu par bezgaumīgu, vāju un neglītu, tādēļ viņš izvēlas tēlu, kas sabiedrībai ir vispieņemamākais, cenšas izskatīties ne sliktāk, ne labāk kā citi. Par gaumes jautājumiem viņš nediskutē neizlēmības, nevis gaumes trūkuma dēļ. Lai būtu pārliecināts par to, ka izskatās labi, ir pietiekoši pievilcīgs un elegants, viņam nepieciešams citu apstiprinājums.

Jūtīgs pret citu emocijām, it īpaši negatīvajām, cenšas uzzināt to iemeslu un labot, kas labojams. Jūtas labi nelielās, siltās kompānijās. Rūpējoties par tuvu cilvēku garastāvokli, var pat aizmirst par savējo. Ja vajadzīgs, spēj gan uzmundrināt, gan nomierināt. Citus no negatīvajām emocijām mēģina atbrīvot, taču pats bieži vien tās pārvarēt nespēj. Iekšēji ir saspringts un nervozs. Pats zina savas stiprās un vājās vietas, gaida no citiem, lai tie uzmanīgi izturētos pret viņa trūkumiem, atbalstītu un uzslavētu, kad nepieciešams. Ar cilvēku, kurš viņu piekrāpis, cenšas pārtraukt jebkādas attiecības. Ja kādreiz jūtas nopietni aizvainots, ārēji to pat neliek manīt, taču atceras ļoti ilgi.

Ja Dostojevska tiekšanās pēc kārtības, taisnīguma un augstiem ideāliem savienojas ar patiesu mīlestību pret cilvēkiem, viņš sabiedrībai ir ļoti noderīgs visās jomās. Pretējā gadījumā kļūst par nepatīkamu morālistu, pamācošu īgņu vai bezprincipu cilvēku, kurš pierod izvairīties no visa.

Консультация

Если вы хотите подать заявку на эту консультацию, заполните форму!

Konsultācija

Ja vēlies pieteikties šai konsultācijai, aizpildi formu!