fbpx
Cilvēku tipi

Napoleons

Sākums Napoleons

Napoleons

Sensori ētiskais ekstraverts (SEE), sociālā loma – politiķis

Ētisks

Ekstraverts

Sensors

Iracionāls

Napoleona saderīgais tips:

Balzaks

Uzzini, kāds ir Napoleona saderīgais tips - Balzaks!

Uzzināt vairāk

Tipa apraksts

Raksturīgs gribasspēks, milzīga enerģija un pašcieņa. Mīl brīvību, grib rīkoties neatkarīgi, ko arī dara. Uzvarošs, pārliecināts skatiens, izteiktas līdera īpašības. Aktīvs, kustīgs, negrib griezt ceļu. Pašpārliecināts, māk pakļaut cilvēkus savai ietekmei. Labi orientējas cilvēku  īpašībās, ātri iemanās izrīkot tos, kuri ir neizlēmīgāki un mazāk pārliecināti. Smalki izjūt spēku samērus, ātri uztver, uz kuru var izdarīt emocionālu spiedienu, bet kuru labāk neaiztikt. Darbojas ātri, izlēmīgi, rūpīgi izpilda savus pienākumus un to pašu prasa no citiem.

Viņa stihija – komunikācija ļaužu masās. Patīk vadīt kolektīvu, māk dot jaudīgu enerģijas lādiņu, radīt vienotības sajūtu kopēja, tālejoša mērķa vārdā. Viņam patīk ar savām idejām aizraut cilvēkus un vest sev līdzi pretī mērķim. Zina, kā rast izlīgumu ar pretiniekiem, ja tas ir viņa interesēs. Māk pateikt otram to, ko viņš vēlas dzirdēt. Ar solījumu pildīšanu nesteidzas. Kā vadītājs sevi vislabāk parāda lielā kolektīvā, jo mazā ļaužu bariņā rada ap sevi spriedzi.

Estēts. Savdabīga gaume, kas ne vienmēr sakrīt ar vispārpieņemto. Ģērbjas spilgti, oriģināli. Iepazīstoties ar cilvēku, vispirms pievērš uzmanību viņa ārienei un novērtē to. Viņa viedoklis par lietu pievilcību ir diezgan nelokāmi. Uzspiest savu viedokli citiem nevēlas. Kaut arī otra ārieni viņš vērtē rūpīgi, aizrāda reti, jo nevēlas aizvainot, radīt sev netīkamas izskaidrošanās situācijas. Taču, ja kāds Napoleonu ir nokaitinājis, tad riskē dzirdēt no viņa ne mazums kritikas par saviem defektiem un trūkumiem.

Ilgi naidu un dusmas netur, spējīgs lūgt piedošanu. Parasti meklē izlīgumu ar ikvienu, kurš reiz bijis viņam tuvs, bet ir dziļi aizskāris. Bieži, novērojot viņu pa gabalu, rodas ieskats kā par lepnu, iedomīgu, lecīgu cilvēku.

Patīk ērtības un komforts, ļoti necieš, ja kāds to grauj. Ar finansēm rīkojas diezgan brīvi, mīl dzīvot krāšņi, māk naudu nopelnīt un uzskata, ka var atļauties to arī tērēt. Neveiksmes viņu no sliedēm neizsit, drīzāk mobilizē. Spožas uzslavas uztver kritiski, māk sevi novērtēt objektīvi. Netaisa no savām problēmām traģēdiju.

Viegli uzsāk sarunas ar svešiem. Cenšas, lai viņa emociju spēks un skaistums nevienu neatstātu vienaldzīgu. Vispārliecinātāk jūtas lielā kompānijā nevis vienatnē. Nepanes vientulību, tad var zaudēt stimulu darboties, kļūt nervozs, pat saslimt. Zinoši un mērķtiecīgi veido attiecības – gan pozitīvās, gan, ja vajag, negatīvās.

Vai šis tipa apraksts Tev liekas atbilstošs Tavai būtībai?

Ja ir sajūta, ka lasi par lielisku cilvēku, kāds labprāt būtu, bet tomēr neesi, tad ļoti iespējams, ka testā iegūtais tips nav īstais. Atkārtoti izpildi testu pēc kāda laika vai piesakies uz konsultāciju, kurā runāsim tikai par Tevi un problēmām, kas Tevi šobrīd nomāc.

Viņa attiecības ir nepastāvīgas. Viņa jūtas ir ļoti stipras, bet ne pārāk dziļas, tās viegli pāriet no karstas sajūsmas vēsā vienaldzībā. Ir ļoti neatkarīgs un ātri zaudē interesi. Strīdēties un samierināties Napoleons prot labi. Reti darbojas pretēji savām vēlmēm un vajadzībām. Pārraut nelabvēlīgi izveidojušās personiskās attiecības viņam ir ļoti grūti. Viņš cenšas likt otram netieši saprast, ka tas viņu vairs neinteresē jeb viņa uzvedība tam ir nepieņemama. Patīk dalīties savos piedzīvojumos un pārdzīvojumos. Jūt spēcīgu nepieciešamību pēc tuva drauga, kuram varētu stāstīt visu.

Ja paziņa, pat ne pārāk tuvs cilvēks nokļūst nelaimē, Napoleons steidzas tam palīgā. Žēlsirdība Napoleonam nav tikai tukši vārdi. Jūt atbildību par cilvēku, ar kuru ir kopā.

Rūpējas par savu veselību, jo nepieļauj, ka varētu slikti izskatīties. Māk un mīl radīt ap sevi svētku, svinīgu viesību atmosfēru. Zina, kā ciemiņus izklaidēt, priecē ar savu bagāto izdomu, neļaujot garlaikoties tiem, kurus sapulcinājis. Spēj uzturēt sarunu par jebkuru tematu, demonstrējot savas daudzpusīgās, kaut arī ne sevišķi dziļās zināšanas – mazliet no visa kā, jo ir iemācījies orientēties daudzās nozarēs.

Uzskata par svarīgu noskaidrot katra cilvēka spējas – ko noderīgu no viņa gaidīt, no kā jāpiesargās, taču par to tikt skaidrībā Napoleonam ir pagrūti. Viņš bieži viļas cilvēkos. Parasti atsaucas uz savu intuīciju pēc tam, kad kaut kas jau ir noticis, viņa nojautas un prognozes ne vienmēr viņu brīdina pirms izšķirošiem pavērsieniem. Biežās vilšanās cilvēkos, kuriem viņš ir uzticējies, ar gadiem padara Napoleonu ārkārtīgi piesardzīgu, pat aizdomīgu. Brīžos, kad viņam šķiet, ka citi viņu nenovērtē, kļūst drūms un noslēdzas sevī. Patīk pētīt cilvēku raksturus un, palielinoties pieredzei, iemācās tos ļoti dziļi un pareizi analizēt.

Ir diezgan kaprīzs. Izvērtē un kritizē produktu un preču kvalitāti un izskatu. Nekaunas no sava ķermeņa fizioloģiskajām vajadzībām un tajā notiekošajiem procesiem. Informāciju par to, kā vajag vai nevajag izturēties pret savu organismu, labi atceras un pavēsta citiem, kad tas, pēc viņa domām, tiem nepieciešams. Vienmēr atradīs, kur piekasīties, ja kāds viņam būs sabojājis omu. Labā garastāvoklī ir dzīvīgs, asprātīgs, nevien izvairās otram bojāt noskaņojumu, bet uzslavē, apbalvo, jo viņam patīk iepriecināt.  Parasti labai pašsajūtai Napoleonam nepieciešams tikai atbilstīgs novērtējums, lai apkārtējie būtu pieticīgi savās prasībās pret viņu un kaut vai reizēm atzītu viņa talantus un vērtību.

Viņa izteikumos un rīcībā jaušamas pretrunas, neloģiskums. Informāciju uztver strauji, kopumā, bet ne pārāk dziļi. Ne vienmēr uzreiz uztver saņemtās informācijas patieso būtību, tā radot pārpratumus. Visa mūža garumā tieksme apgūt arvien kaut ko jaunu, nepieredzētu, bet ja nepatīk, ātri zaudē interesi. Grūtības sagādā struktūru analīze, sīkumains pētnieciskais darbs. Bieži izjūt interesi par tehniku, ar kuru viņam jāsaskaras, bet apgūst to ar grūtībām. Vīriešiem jau bērnībā parādās vēlēšanās izpētīt kādu mehānismu, bet to labošanā spožus rezultātus gaidīt nevar. Grūtības ar matemātiskajām zinātnēm. Viņu tracina aizrādījumi par nesaprātīgu rīcību  Viņa uzmanība un aktivitāte bieži vien pārslēdzas no vienas jomas uz citu, spējīgs darīt daudzus darbus uzreiz. Ir neapmierināts, ja vidē, kurā viņš dzīvo vai strādā, trūkst disciplīnas, organizētības, valda nekārtība. Pašam nodrošināt disciplīnas ievērošanu un organizētu darbību ir grūti, jo viņš negrib bojāt attiecības un arī pats nespēj metodiski strādāt. Reizēm nespēj pamatot savu impulsīvo rīcību un paskaidrot, pēc kādas sistēmas darbojas.

Viņa domāšana ir konkrēta un vislabāk darbojas tajā jomā, kas viņu interesē no praktiskās puses. Ļoti ieinteresēts sava intelekta pilnveidošanā, talantu atklāšanā un attīstīšanā. Ja viņš izdarījis kādu kļūdu, tad vislabāk uz to norādīt mierīgā, pārliecinātā, cieņas pilnā tonī. Ja Napoleons pārliecinās, ka taisnība ir sarunu biedra pusē, viņš atzīst otra viedokli un ir pateicīgs, ka tas atbrīvojis viņu pašu no nepatīkamā savas kļūdas meklēšanas procesa.

Pret tiem, kas stiprāki par viņu, izturas kā pret līdzvērtīgiem. Neciena vājas gribas cilvēkus. Nespēj atrasties kopā ar tādiem, pret kuriem jūt antipātijas, un dara visu, lai tādus no sevis norobežotu. Ļoti necieš, ja apkārtējie nerēķinās ar viņa spriedumiem un secinājumiem vai ignorē viņa piezīmes. Cenšas pasniegt sevi kā neatkārtojamu personību. Vienmēr atrod veidu, kā pievērst sev uzmanību.

Napoleona darbaspējas ir atkarīgas no garastāvokļa, uzbudinājums un azarts tās paaugstina – labā omā var ķerties pie smaga un sarežģīta darba, bet ja garastāvokļa vai intereses nav, zūd arī vēlme darboties. No garlaicīgas darbošanās izvairās. Enerģiski ķeras pie darbiem, ko var izdarīt uzreiz. Vislabāk strādā neformālā atmosfērā. Ciena darījumu cilvēkus, kuri māk strādāt perspektīvai.

Jo nodarbinātāks, jo mundrāks jūtas. Ja slodzes mazas, Napoleons kļūst mazkustīgs, neapmierināts, sāk baidīties no slimībām, iespējamām dzīves likstām, visu kritizē. Mīl pastāvīgas pārmaiņas, nepārtrauktu notikumu attīstību. Viņam bieži gribas kaut kur traukties, kaut ko mainīt. Laika viņam trūkst, jo nemāk izrēķināt darbam nepieciešamās stundas. Neapmierināts, ja citi bezjēdzīgi tērē viņa laiku. Arī pats otra laiku nevēlas velti tērēt. Pateicīgs tiem, kuri palīdz noteikt termiņus un organizēt ilglaicīgus darbus. Uzmanīgi un ar interesi uzklausa padomus un prognozes par notikumu attīstību, par dažādām alternatīvām iespējām, uzmanīgi tver jauno. Savā atmiņā patur to, ko uzskata par kādreiz noderīgu, pielietojamu, tādēļ Napoleons ar gadiem kļūst arvien kompetentāks un interesantāks. Napoleonam patīk, ja viņu pierunā, pārliecina, izmantojot piemērus un pamācošus atgadījumus. Viņš dzīvo šodienai, viss viņam nepieciešams tūlīt un tagad.

Консультация

Если вы хотите подать заявку на эту консультацию, заполните форму!

Konsultācija

Ja vēlies pieteikties šai konsultācijai, aizpildi formu!